Casa Corpului Didactic Mureş

,, Un profesor cu adevărat bun este acela care mai întâi se învaţă pe sine pentru a putea să-i înveţe pe alţii.”


Secretariat 11 - Fax 13
Direcțiune 12
prof. Kalman Francisc 17
prof. Farcaș Mariana 19
prof. Szancsali Anișoara 19
prof. Cătinean Iolanda 15
prof. Borșan Maria 14
prof. Mireștean Olimpia 14
Contabilitate 18
Informatizare 16

Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Mureş rămâne deschisă.
 
Oferta noastră cuprinde
7 tipuri
de cursuri de formare:
 
 
1. Purtătoare de puncte de credit
 
 I. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE CNFP
II. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ÎN CURS DE ACREDITARE CNFP
III. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ OFERITE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANŢATE DIN FSE-POSDRU
IV. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ OFERITE ÎN PARTENERIATE CU ALŢI FURNIZORI PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANŢATE DIN FSE-POSDRU 

2. Nu sunt purtătoare de puncte de credit
 
V. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ AVIZATE
VI. CURSURI AUTORIZATE CNFPA
VII. CURSURI AUTORIZATE CNFPA DERULATE PRIN CCD MUREŞ ÎN COLABORARE CU ALŢI FURNIZORI 
 
 
Aici puteţi răsfoi oferta noastră pe anul 2011-2012
 
 
 
Programele de perfecţionare pentru examenele de grad le găsiţi aici !

Contact:  ccdmures@yahoo.com
Tg.Mures str.Victor Babeş Nr.11 etajul 2   telefon / fax: 0265-260880 0265-262574 interioareinterioare