A.N.S.P.D.C.P. nr. 0022608

Casa Corpului Didactic Mureș

SiglaCCDMS
Un profesor cu adevărat bun este acela care mai întâi se învaţă pe sine pentru a putea să-i înveţe pe alţii.
Respectând motto-ul :
Calitate în educaţie, Casa Corpului Didactic Mureş are ca ofertă, programe educaţionale ce cuprind întregul personal din învăţământul preuniversitar: didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
Vizitaţi Departamentul de formare profesională de la Universitatea "Dimitrie Cantemir": formare.udcantemir.ro


Vizitaţi Centrul de Instruire și Perfecționare de la Universitatea "Petru Maior": cip.upm.ro


Vizitaţi Editura EDU


Vizitaţi site-ul: www.performante.roAnunțuri: