Legislația de bază.

 

Legea Educației Naționale

 

Metodologie concurs pentru profesori metodiști

 

Metodologia de încadrare a personalului din CCD