Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Mureș rămâne deschisă.

Oferta noastră cuprinde

8 tipuri

de cursuri de formare:

 

 1. Purtătoare de puncte de credit

 

 I. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE D.F.C.P.Î.P

II. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ÎN CURS DE ACREDITARE D.F.C.P.Î.P. -MECTS

III. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ OFERITE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FSE-POSDRU

IV. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ OFERITE ÎN PARTENERIATE CU ALȚI FURNIZORI PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FSE-POSDRU 

 

2. Nu sunt purtătoare de puncte de credit

 

V. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ AVIZATE

VI. CURSURI AUTORIZATE CNFPA

VII. CURSURI AUTORIZATE CNFPA DERULATE PRIN CCD MUREȘ ÎN COLABORARE CU ALȚI FURNIZORI

VIII.  CURSURI ÎN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA CULTURAL-ȘTIINȚIFICĂ TG. MUREȘ