Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   
 
INFORMARE PUBLICĂ
Informaţii utile  
Despre noi  
Organigramă  
Oferta noastră  
Regulament intern  
Legislaţie  
Concurs  
Revista  
Declaraţie de avere/interese  
   
PROIECTE
Erasmus +  
POCU  
   
S.C.M.I.
Legislaţie  
Proceduri  
Transparenţa decizională  
Etică și integritate  
   
BIBLIOTECĂ
Informații utile  
Activități metodice/ științifice/ culturale  
Biblioteca virtuală  
CDI  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi  
Informaţii de la parteneri  
CCD-uri din ţară  
   
VIZITATORI
   
M.E.
www.edu.ro
I.S.J. Mures
www.edums.ro
C.J. Mures
www.cjmures.ro
APEL URGENTA
https://www.sts.ro/
 
CASA CORPULUI DIDACTIC MUREȘ - PARTENER 13 ÎN CADRUL PROIECTULUI PROF


ANUNȚURI PROIECT PROF         SITE PROIECT PROF - M.E.         PREZENTARE PROIECT PROF
   
CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI
FORMULAR DE ÎNSCRIERE CURS MANAGER-CRED                      

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CURS RED                      

DOCUMENTE NECESARE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE           
   
BULETIN INFORMATIV – CURSURI DERULATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023
   
FORMULARE DE ÎNSCRIERE LA PROGRAME DE FORMARE
   
INSTRUMENTE DE LUCRU UTILE ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE ON-LINE
   
CHESTIONAR 1 (PRIVIND SATISFACEREA NEVOILOR DE FORMARE)
   
CHESTIONAR 2 (PRIVIND ANALIZA DE NEVOI)
    
    
   
 
ULTIMELE NOUTĂȚI
Data: 16 mai 2023
Titlu: Anunț! - Invitație publicare articol în revista on-line a CCD Mureș ,,Educație și cultură”

Data: 03 mai 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de conversie profesională "Expert dezvoltare durabilă", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 28 aprilie 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de conversie profesională "Psihologie", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 28 aprilie 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de conversie profesională "Economia comerțului, turismului și serviciilor", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 28 aprilie 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de conversie profesională "Geografie", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 28 aprilie 2023
Titlu: Anunț! - Amânare Conferința Națională „CREATIVITATE Șl INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE – Tehnologia viitorului sau viitorul tehnologiei”, ediția 2023

Data: 29 martie 2023
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

Data: 28 martie 2023
Titlu: Anunț! - Adresa I.S.J. Mureș nr. 2660 din 27.03.2023 și C.C.D. Mureș nr. 22 din 27.03.2023 privind organizarea și derularea programului de formare „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

Data: 22 martie 2023
Titlu: Anunț! - Informare creare site în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, beneficiar Ministerul Educației, nr. contract de finanțare 32811/31.03.2021

Data: 21 martie 2023
Titlu: Anunț! - Conferința națională „CREATIVITATE Șl INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE – Tehnologia viitorului sau viitorul tehnologiei” 2023

Data: 20 martie 2023
Titlu: Anunț! - Ordinul nr. 3811 din 10.03.2023 pentru aprobarea implementării proiectului privind organizarea și derularea programului de formare „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

Data: 14 martie 2023
Titlu: Anunț! - Ref: Completarea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar

Data: 14 martie 2023
Titlu: Anunț! - Apel selecție formatori pentru programul de formare ,,Managementul evaluării examenelor și concursurilor naționale din învățământul preuniversitar”

Data: 08 martie 2023
Titlu: Anunț! - Ref: Participarea personalului didactic din unitățile de învățământ la programul de instruire online MATE - diseminare informație

Data: 28 februarie 2023
Titlu: Anunț! - Invitație publicare articol în revista on-line a CCD Mureș ,,Educație și cultură”

Data: 28 februarie 2023
Titlu: Anunț! - Înscrierea cadrelor didactice la activitățile de pregătire pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar (titularizare)

Data: 27 februarie 2023
Titlu: Anunț! - Apel lansare înscriere - Festival concurs național CDIdei în cărți, ediția a VIII-a 2023

Data: 27 februarie 2023
Titlu: Anunț! - Casa Corpului Didactic Mureș în parteneriat cu Asociația Edu Apps București anunță organizarea cursurilor de formare - Google Teacher

Data: 06 ianuarie 2023
Titlu: Anunț! - Apel de selecție nr. 3 cu modificările și completările ulterioare - Ministerul Educației, în calitate de beneficiar al proiectului POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, Profesionalizarea carierei didactice - PROF, anunță scoaterea la concurs, în cadrul proiectului, a 226 posturi de experți în afara organigramei Ministerului Educației, în vederea asigurării implementării activităților proiectului și pentru realizarea indicatorilor asumați

   mai multe