Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   
 
INFORMARE PUBLICĂ
Informaţii utile  
Despre noi  
Organigramă  
Oferta noastră  
Regulament intern  
Legislaţie  
Concurs  
Revista  
Transparența veniturilor salariale  
Declaraţie de avere/interese  
   
PROIECTE
Erasmus +  
POCU  
   
S.C.M.I.
Legislaţie  
Proceduri  
Transparenţa decizională  
Etică și integritate  
   
BIBLIOTECĂ
Informații utile  
Activități metodice/ științifice/ culturale  
Biblioteca virtuală  
CDI  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi  
Informaţii de la parteneri  
CCD-uri din ţară  
   
VIZITATORI
   
M.E.
www.edu.ro
I.S.J. Mures
www.edums.ro
C.J. Mures
www.cjmures.ro
APEL URGENTA
https://www.sts.ro/
 
 

Gender Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics

Casa Corpului Didactic Mureș este coordonatorul unui proiect european în valoare de 149.075 euro. Proiectul intitulat „Gender Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics” este finanțat în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 2 - Parteneriate Strategice în domeniul educație scolară KA201, număr de identificare proiect 2020-1-RO01-KA201 - 080189.

La nivelul județului Mureș sunt implicate în proiect 4 instituții de învățământ (parteneri asociați): Școala Gimnazială „Aurel Mosoraˮ Sighișoara, Școala Gimnazială „Traianˮ Târnăveni, Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorgheˮ Sângeorgiu de Pădure, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanuˮ Târgu Mureș.

Prioritatea acestui proiect constă în dezvoltarea și integrarea unor metode și tehnici inovatoare în educație, cu scopul de a promova egalitatea de gen în și prin educație, prin modelarea atitudinilor și comportamentelor de gen.

Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea capacităților de reducere a stereotipurilor în învățămâtul preșcolar, primar și gimnazial prin elaborarea unei serii de materiale inovatoare și interactive, testate printr-o lentilă a științei comportamentale pentru potențialul lor de a crește egalitatea prin modificarea abilităților practice de zi cu zi și a normelor sociale privind atitudinile și stereotipurile în predarea STEAM.

În proiect sunt implicate cinci instituții din patru țări (CCD, organizații non-guvernamentale, IMM-uri,) din România, Spania, Irlanda și Bulgaria. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni (01.09.2020-31.08.2022).

Broşură_RO;
Brochure_EN;

Website: http://gesteamproject.eu
Link YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbUzid74cQqs-bQ9cU1uF7A@ge_steam
Facebook: https://www.facebook.com/GE-STEAM-105432678211682