A.N.S.P.D.C.P. nr. 0022608

Casa Corpului Didactic Mureș

SiglaCCDMS
Un profesor cu adevărat bun este acela care mai întâi se învaţă pe sine pentru a putea să-i înveţe pe alţii.
Legislație


Regulamentul de ordine interioară ROI
Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic ROF

METODOLOGIE - privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice ---> Descarcă

1. METODOLOGIA PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR----->Descarcă

2. METODOLOGIA PRIVIND RECUNOAŞTEREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE DOBÂNDITE FORMAL, NONFORMAL SAU INFORMAL DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE...----->Descarcă

3. METODOLOGIA PRIVIND SISTEMUL DE ACUMULARE, RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A CREDITELOR PROFESIONALE TRANSFERABILE...
----->Descarcă

4. METODOLOGIE de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia...
----->Descarcă